آکادمی هنرهای رزمی آرن: آدرس باشگاه ها
آدرس باشگاه ها
باشگاه شماره یک مشهد- شهرک غرب (قاسم آباد)- بلوار حجاب - حجاب 52 - کانون فرهنگی سراج روزهای زوج ساعت 20:30 الی 22
نمایش محل باشگاه

باشگاه شماره دو مشهد - انتهای بولوار سجاد - جنب مسجد امام سجاد (ع)-باشگاه ورزشی سجاد
روزهای فرد ساعت 16ال 17 آموزش بصورت خصوصی
نمایش محل باشگاه

باشگاه و خانه جدید آرن مشهد – کیلومتر 7 جاده آسیایی –منزل آباد – انتهای بهشت 20(در دست احداث)
نمایش محل باشگاه

باشگاه شماره سه مشهد – بلوار وکیل آباد - ابتدای بلوار برونسی - مجموعه ورزشی سپاه - سوله رزمی روزهای فرد ساعت 20 الی 21:30
تمام حقوق برای آکادمی هنرهای رزمی آرن محفوظ است - © 1394-1400 Aaron Martial Academy-Arman Razmjooyan Novin
زمان بازسازي صفحه :0.0195 ثانيه, 0.0024 براي هر جستجو .