آکادمی هنرهای رزمی آرن: همايش ها
همايش ها

همایش بعدی

زمان

جمعه 17 تیر 1390 10 صبح

مکان

اهداف تعيين شده:

انجام حرکات آکرباتيک - نمایش افت ها - مبارزات

تصویر

فیلم

همایش سراسری ششم

زمان

جمعه 20 خرداد 1390 10 صبح

مکان

پارک ملت

اهداف تعيين شده:

انجام حرکات آکرباتيک - نمایش افت ها - مبارزات

تصویر

گالری عکس

فیلم

دریافت فیلم

همایش عمومی پنجم

زمان

جمعه 16 اردیبهشت 90 13- 10 صبح

مکان

کوهسنگی

اهداف تعيين شده:

انجام حرکات آکرباتيک - نمایش افت ها - مبارزات -استقامت و بدنسازی

تصویر

گالری عکس

فیلم

دریافت فیلم

همایش عمومی چهارم

زمان

اول بهمن 1389

مکان

پارک ملت  مقابل کتابخانه عمومی

اهداف تعيين شده:

انجام حرکات آکرباتيک - نمایش افت ها مبارزات

تصویر

گالری عکس

فیلم

همایش عمومی سوم

زمان

عيدفطر 1389

مکان

تالار آنجلس قاسم آباد

اهداف تعيين شده:

انجام حرکات آکرباتيک - نمایش افت ها مبارزات

تصویر

گالری عکس

فیلم

همایش عمومی دوم

زمان

مهر ماه 1389

مکان

صبحگاه مشترک بسيج و نيروی انتظامی-فرماندهی نیروی انتظامی طرقبه-شاندیز

اهداف تعيين شده:

انجام حرکات آکرباتيک - نمایش افت ها - مبارزات

تصویر

فیلمتمام حقوق برای آکادمی هنرهای رزمی آرن محفوظ است - © 1394-1400 Aaron Martial Academy-Arman Razmjooyan Novin
زمان بازسازي صفحه :0.0221 ثانيه, 0.0024 براي هر جستجو .